Nära och öppen dialog

Adisa arbetar på uppdrag av socialtjänsten i Göteborg och närliggande kranskommuner.

Insatsen bedrivs på hemmaplan och vi har daglig kontakt med våra familjer och ungdomar. Hur kontakten ser ut kan växla utifrån de specifika behov som finns. Varje familj/ungdom har en individuell genomförandeplan som upprättas i samråd med familj/ungdom och socialtjänst. Denna genomförandeplan kan under behandlingsinsatsen revideras för att vara i fas med den utveckling som sker i familjernas liv.

I vårt arbete strävar vi efter att ha en nära och öppen dialog med våra uppdragsgivare. Rapportering och dokumentation över hur behandlingsarbetet fortlöper och utvecklas är för oss viktiga delar i samarbetet.

bild_arbetsbesk_01

Kontakta oss gärna

På Adisa arbetar personal med adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare eller behandlingspedagog. Ställa en fråga eller skicka ett meddelande till oss på Adisa.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.