Utredningshem – Villa Båtsman

Villa Båtsman erbjuder utredningar till föräldrar och barn 0-12 år. Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk idégrund samt ett systemteoretiskt utredningsarbete.

Vår målgrupp är familjer bestående av föräldrar och barn som kommer till Villa Båtsman för att utredas kring sin föräldraförmåga och sitt barns behov. Vi är en mindre verksamhet och har 8 platser. Verksamheten är belägen i centrala Älvängen i Ale kommun utanför Göteborg.

Utredningsarbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring familjen med barnets behov i centrum, BBIC. Våra utredningar besvarar de frågeställningar som socialtjänsten har formulerat i sitt uppdrag till Villa Båtsman. För varje familj upprättas det en genomförandeplan som beskriver hur utredningsarbetet kommer att fortlöpa under placeringstiden.

Utredningstiden är mellan 6-10 veckor utifrån uppdragets omfattning.

bild_utredningshem_traktor

Arbetsprocess

Vi strävar efter att vår verksamhet ska kännetecknas av trygghet, vilket förutsätter förutsägbarhet och kontinuitet i planering, genomförande och uppföljning. Vår målsättning och vårt arbetssätt utgår från aktuell lagstiftning vad det gäller sekretess, tystnadsplikt, anmälningsplikt och dokumentation.

Inom Villa Båtsman sker arbetet utifrån en systematisk struktur kring vårt utredningsuppdrag och familjens individuella genomförandeplan. Vi lägger stor vikt vid dokumentationen där vi tydliggör vår arbetsinsats och utförda arbetsmoment. Denna dokumentation ligger till grund för vår uppföljning med socialtjänsten. Vi betonar vikten av kontinuerlig uppföljning under pågående uppdrag för att säkerställa att insatsen är adekvat och att frågeställningarna i uppdraget blir besvarade.

På Villa Båtsman har vi valt att arbeta i team för att kunna utföra våra utredningar så professionellt som möjligt. Det innebär att familjeutredare kompletterar varandra i arbetet, vi kan följa upp arbetsinsatsen och tillsammans reflektera över utförda arbetsmoment och processer som följer efter det. Vi säkerställer också trygghet och kontinuitet för våra barn och föräldrar när vi arbetar i team.

Utredningsarbetet bedrivs både på Villa Båtsman och i anslutande utrednings- och observationsvilla där vi arbetar individuellt med varje familj. Varje familj har ett team av familjeutredare som, under föreståndarens ledning, är ansvariga och samordnar utredningsarbetet med familjen. Teamet håller kontakt med uppdragsgivaren och ansvarar för att familjen är informerade och uppdaterade kring sin utredning. Dokumentation sker löpande och sammanställs i en slutrapport till uppdragsgivaren.

Metoder

I vår utredning arbetar vi utifrån en strukturerad arbetsmodell där olika utredningsmetoder tillämpas. Utredningen utförs huvudsakligen på Villa Båtsman men vissa insatser kan ske i det sociala fältet samt på övriga arenor som är aktuella utifrån frågeställningarna. Vi ser familjen utifrån ett helhetsperspektiv, där familjens bakgrund och livssituation beaktas.

Följande metoder används:

  • Observationer av samspel och anknytningsmönster mellan förälder och barn
  • Intervju om anknytningsstil - IAS
  • Utredande föräldrasamtal, barnsamtal samt gemensamma familjesamtal
  • BOF och olika samspelsövningar
  • Tejping
  • Nätverksarbete - Nätverkskarta - Familjekarta
  • Löpande dygnet runt observation

Våra metoder grundar sig på forskning, beprövad erfarenhet, erforderlig kompetens samt etiska riktlinjer och överväganden.

Om närområdet och boendet på Villa Båtsman

Villa Båtsman finns i Älvängen, 25 minuter från Göteborg med pendeltåg eller bil. Boendet ligger med några minuters promenadavstånd till Älvängens centrum med flera mataffärer, småbutiker, caféer och restauranger. Det finns flera anläggningar för sport och idrott som t.ex. basket, innebandy, fotboll, handboll, gym och dans. I närheten av Älvängen finns en slalombacke, spolade isbanor för skridskoåkning, simhall och flera ridanläggningar. Det finns också en biograf i medborgarhuset i Alafors där man kan gå på bio. Älvängen ligger naturnära och har fina badsjöar.

Varje familj har ett eget boenderum och delar toalett och dusch med en annan familj. Familjen sköter själva sitt rum, städar och tvättar. Vi har en tvättstuga som är bokningsbar i huset. På boendet finns det ett trådlöst nätverk, så familjen kan använda Internet på medtagen dator eller låna en dator av Villa Båtsman vid behov.

Varje morgon har någon från teamet morgonmöte med familjen, vi pratar om kvällen och natten som varit samt dagens planering. Vår husmor lagar all mat till familjerna som alla boende äter gemensamt tillsammans med personal. Varje familj har möjlighet att till viss del tillaga egna måltider under arbetspass med sitt team. Detta sker i vår observations- och utredningsvilla.

På Villa Båtsman kan familjen aktivera sig på olika ställen både i och utanför huset. På entréplan finns det ett gemensamt allrum och i detta rum finns möjlighet till olika aktiviteter, pyssel och lek. På ovanvåningen finns det ett stort allrum där man i mysiga soffor kan titta på tv och film. På källarplan finns det ett hobbyrum med pingisbord, ishockeyspel mm. Till huset hör en trevlig altan och trädgård med träd och buskar och med möjlighet till odling i pallkragar.

Varmt välkomna till oss på Villa Båtsman!