Vi som arbetar

På Adisa arbetar personal med adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare eller behandlingspedagog.

Vi har vidareutbildat oss i traumaterapi för att kunna möta och behandla människor som varit utsatta för trauma. Alla har lång erfarenhet av att möta ungdomar och familjer i behandlingsarbete samt av att arbeta i familjer med olika etniska bakgrunder.

Fortbildning och personalutveckling är en naturlig process i ambitionen att kontinuerligt förbättra vår kompetens och glädje i vårt arbete. Vi håller oss uppdaterade kring nya forskningsrön och kompletterar vår kompetens när vi vill ta del av nya förhållningssätt och behandlingsstrategier för vår målgrupp.

Utöver våra kunskaper och erfarenheter har vi ett stort engagemang för människor både stora och små. Att se en förändringsprocess hos individer är vår drivkraft och gör vårt arbete unikt och meningsfullt.

Synpunkts- och klagomålshantering
Vi vill veta vad du tycker om oss positivt och negativt, tankar och idéer. Att ta tillvara dina synpunkter och klagomål är ett viktigt led i Adisas kvalitetsarbete och ger oss möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

En professionell hantering av synpunkter och klagomål har två syften inom Adisa, dels att snabbt rätta till problem som uppstått, dels att vara ett verktyg för lärande och förbättring av kvaliteten i verksamheten. Vi på Adisa strävar efter att få så få klagomål som möjligt. Skulle detta ändå inträffa så har vi rutiner för att ta hand om dessa. När ditt ärende är utrett får du besked om vilka åtgärder vi kommer att vidta.

bild_kontakt_01

Kontakta oss gärna

På Adisa arbetar personal med adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare eller behandlingspedagog. Ställa en fråga eller skicka ett meddelande till oss på Adisa.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.