Synpunkts- och klagomålmålshantering

Systematisk klagomålshantering bygger på grundtanken att klienternas och uppdragsgivarnas åsikter ger uppslag till förbättringar av verksamheten.

Detta ingår som ett led i styrningen av kvalitetssäkringen och kvalitetsarbetet. Klagomål inspirerar ofta till kvalitetshöjningar och skall därför alltid tas emot i positiv anda. Utmaningen ligger i att hantera synpunkter och klagomål på ett konstruktivt sätt.

En professionell hantering av synpunkter och klagomål har två syften inom Adisa, dels att snabbt rätta till problem som uppstått, dels att vara ett verktyg för lärande och förbättring av kvaliteten i verksamheten. Vi på Adisa strävar efter att få så få klagomål som möjligt. Skulle detta ändå inträffa så har vi rutiner för att ta hand om dessa.

bild_kvavalitet_02

Kontakta oss

Har du några synpunkter eller klagomål vänligen kontakta oss. Vi återkopplar så fort som möjligt.