Personal

Basen i vår verksamhet är våra medarbetare som har hög kompetens och adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare och familjehemskonsulenter.

I vårt arbete utgår vi från att man förstår människor utifrån individens livshistoria och sociala sammanhang. Vi har personal med olika kompetens som kompletterar varandra utifrån våra målgruppers behov.

Fortbildning och personalutveckling är en naturlig process i ambitionen att kontinuerligt förbättra varje medarbetares kompetens och glädje i sitt arbete. Vi håller oss uppdaterade kring nya forskningsrön och kompletterar vår kompetens när vi vill ta del av nya förhållningssätt och behandlingsstrategier för våra målgrupper.

Vid rekrytering av personal inhämtas utdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister innan en anställning påbörjas.

bild_omforetaget