Vision och värdegrund

Adisas vision i arbetet med barn och familjer är att vara ett professionellt stöd där vi ser möjligheter och resurser i de individer vi möter.

Vi tror att en positiv förändring är möjlig om en individ ges rätt stöd och hamnar i sammanhang där det finns utrymme att växa och bli en del av ett socialt sammanhang.

Vårt förhållningsätt i mötet med våra familjer genomsyras av lyhördhet, respekt, ödmjukhet och empati. Vi vill skapa och upprätthålla en förtroendefull relation som möjliggör ett förändringsarbete. Vi strävar efter att kunna bemöta familjer i kris och kunna hantera motstridiga intressen och konflikter i de sammanhang som vi arbetar och verkar i.

En viktig aspekt i vårt arbete är att ha ett barnperspektiv. Vi på Adisa strävar därför efter att i mötet med barn och ungdomar alltid låta dem komma till tals och benämna och bekräfta deras berättelser och upplevelser av sin situation.

bild_arbetsbesk_01