Kvalitetsarbetet är navet i Adisas utveckling

Vi arbetar utifrån ett kvalitetssystem där kvaliteten i företaget systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

De tjänster som Adisa erbjuder och utför innebär bland annat ett ansvar mot människor som är hjälpsökande och som vill förändra delar av sina liv. Därför finns förväntningar och krav på utförandet. Skandinavisk sjukvårdsinformation utvärderar regelbundet vårt behandlingsarbete. De följer upp vad våra ungdomar, familjer och handläggare tycker om vår arbetsinsats. Resultaten sammanställs årligen i ett kvalitetsindex.

bild_kvavalitet_01

Kontakta oss gärna

På Adisa arbetar personal med adekvat utbildning för sin profession som familjebehandlare eller behandlingspedagog. Ställa en fråga eller skicka ett meddelande till oss på Adisa.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.